Změny v dopravě při rekonstrukci náměstí

15. 9. 2021

V těchto dnech byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci náměstí, při kterých dojde k výraznému omezení dopravy při jeho průjezdu.

V první etapě bude rekonstruován silniční průtah náměstím od sokolovny po mateřskou školu vedle městského úřadu, kdy bude jednosměrný průjezd řízený světelnou signalizací.

Všichni můžeme přispět k co nejméně problémového průběhu této náročné stavby tím, že budeme respektovat dopravní značení a pokyny stavební firmy při pohybu na náměstí. Jménem vedení města děkuji všem, kteří nám svým přístupem pomohou při této stavbě.

Ing. Petr Hradecký, starosta města