Ceník sportovišť

Ceník sportovišť MěÚ Slušovice platný od 10.5.2021


Ceny pro organizace a firmy se sídlem ve Slušovicích (dotované)

Sál pro organizace a firmy se sídlem ve Slušovicích (dotované)


Předplatné

Jednorázová platba

Celá hala

400 Kč/hod

450 Kč/hod

½ haly

200 Kč/hod

250 Kč/hod

Sál sportovní haly – kopaná


Dospělí

Žáci a dorostenci

Celá hala

600 Kč/hod

300 Kč/hod

½ haly

300 Kč/hod

150 Kč/hod

Ceny pro skupiny a firmy se sídlem mimo Slušovice

Celá hala

500 Kč/hod


½ haly

350 Kč/hod


Celá hala  - kopaná

900 Kč/hod


½ haly – kopaná

500 Kč/hod


Ostatní sportoviště

Sál sportovní haly – tenis

Celá hala

350 Kč/hod

450 Kč/hod

Venkovní multifunkční hřiště

Tenis

120 Kč/hod*


Nohejbal

150 Kč/hod*


Volejbal

180 Kč/hod*


Neorganizovaní sportovci

Sportovní kluby

Florbal

300 Kč/hod*

500 Kč/hod*

Inline, hokejbal

400 Kč/hod*

600 Kč/hod*

Hřiště s umělou trávou


350 Kč/hod*


Tělocvična

Tělocvična ZŠ

160 Kč/hod


* + 100 Kč/hodina za svícení