Český zahrádkářský svaz Slušovice


ZO ČZS Slušovice

Adresa: Školní 632, 763  15 Slušovice

Email:  zahradkarislusovice@seznam.cz

Výbor ZO:

  • Předseda: Pavel Buriánek
  • Tajemník: Yvona Sedláčková
  • Finanč. hospodář: Ladislav Koblížek
  • Správce areálu: Pavel Drápal

Kontrolní komise:

  • Předseda: Ing. Libuše Freundová

Pracovníci zajišťující zpracování ovoce

Vaření povidel:Ing. Jiří Buriánek, mob. +420 606 099 847
Sušení ovoce:současně mimo provoz
Moštování:Pavel Drápal, mob. 734 743 636 – čtvrtek
Pavel Buriánek, mob. 777 917 282 – soboty
Pálení kvasů:Pavel Sedláček, mob.   776 209 094

Petr Dolanský, mob. 777 555 312


Informace zájemcům o zpracování ovoce

Vaření povidel

K dispozici jsou 2 kotle na pevné palivo po 90 litrech, v roce 2020 byl instalován elektrický dvouplášťový 90 litrový kotel. Celková kapacita zpracování tak stoupla na cca 600 kg švestek za 24 hodin.

Zájemce zajistí čisté a přebrané ovoce, suché štípané měkké palivové  dříví (smrk) do 30 cm,  nádoby na odebrání hotového produktu a jednu osobu přítomnou po celou dobu zpracování.

Ovoce není potřeba předem upravovat (vypeckovat, vykrajovat apod). Mačkání (švestky) a šrotování (hrušky, jablka) ovoce před vařením je zajištěno ve vařírně .

Průběh zpracování
  • Po úpravě je ovoce vloženo do kotle, zatopí se a přibližně 1,5 hodiny rozvařuje.
  • Po rozvaření následuje přepasírování, zpětné vrácení do vypláchnutého kotle a vaří se do požadované hustoty. K vaření je nutno používat pouze měkké dřevo, aby nedošlo k připálení kotle!
  • Celý proces trvá přibližně 10 hodin.
  • Z jednoho kotle je možné získat až 3,5 kýble (1 kýbl – 10 litrů) hotových povidel nebo po dohodě  je možno naplnit přibližně 35–45 sklenic Omnia z 1 kotle, podle konečné hustoty povidel.

Po celou dobu je nutno postupovat podle pokynů pracovníka dozorujícího zpracování!

Po ukončení zájemce vykoná vyčištění kotle a umytí veškerého použitého zařízení, úklid a odveze si odpady z pasírky.

Provedení finančního vyrovnání dle aktuálního ceníku je nutné před opuštěním provozovny.

V plné sezóně se vaří 3 kotle přes den 6.00–16.00 hodin a 3kotle v noci 18.00–04.00 hodin následujícího dne. Termín si musí zájemce závazně dohodnout předem.

Vaření v elektrokotli je vhodné pro zájemce,  kteří nemají možnost zajištění vhodného palivového dříví.  Spotřeba el. energie podle vlastního elektroměru je v průměru 35 kWh v ceně dle dodavatele energie.

Platí zákaz spalování jakýchkoliv odpadů!

Sušení ovoce

Sušení ovoce je momentálně mimo provoz z důvodu absence vhodného pracovníka.


Moštování jablek

K dispozici je šrotovník, plachetkový a vodní lis. Zájemce dodá čisté a přebrané ovoce a zajistí pracovníka pro výpomoc při zpracování. Hotový mošt do vlastních nádob. Odpad moštárna likviduje za příplatek.

Pálení kvasů

Při rekonstrukci byl instalován  240 litrový  surovinový kotel s novým chladičem a přepalovací  150 litrový kotel, čerpadlo na přepravu kvasů do zásobníku a pomocné nádoby pro krátkodobé uskladnění kvasů na vnitřní rampě. Nové jsou i obě pece. Na úpravu výpalků byl instalování nový odpeckovač.

Proces pálení řídí majitel pálenice a jím pověření pracovníci. Zájemce dodá svůj ovocný kvas (v dostatečném předstihu) a hrubší měkké palivové dříví (jehličnaté). Hotový produkt si odváží ve vlastních nádobách.

Upozornění! Ze zákona můžete vypálit v jedné sezóně maximálně 30 lt. čistého alkoholu na osobu, tj. 60 lt. 50% slivovice.

Provedená rekonstukce výrazně přispěla ke zvýšení kvality slivovice a celého procesu pálení v této pálenici.

Bude vás zajímat…

Vyzkoušeli jsme sušení hranolků z dýně. Hranolky z velkých dýní se po oloupání a nařezání máčejí přes noc (nebo půl den) v octové vodě. Po scezení se krátce povaří v cukru s ananasovou esencí a výtažkem z koření a  nechají se prosladit v roztoku do vychladnutí. Následuje sušení cca 36 hodin. Denně je možné zpracovat až 100 kg hranolků.

Získaný produkt tvoří 20 % z původní váhy nasládlé hranolky výborné chutí a zbytek (asi 18 litrů na 100 kg původních hranolků) nálevu  tvoří výborný domácí sirup.

Vše je bez chemie! Sušit lze i půlená vyzrálá, lehce nasolená rajčata.

Dýně lze zpracovávat po hlavní sezóně (možnost uskladnění), kdy je sušárna ještě v provozu.

Na zpracování používejte jen zdravé a dobře vyzrálé ovoce! Jen tak budete spokojeni s vyrobenými produkty.

Vyzkoušeno máme sušení různě upravených jablek, a možnost sušení cibule koncem sezóny. (Nutná  výpomoc zájemce po dohodě s obsluhou.)

Ceník pronájmu zařízení

platný pro sezónu 2023

Vaření povidel

490,- Kč/kotel  (cca 5 bedýnek - 90 kg)
u EK + příplatek za elektřinu

Moštování 7,- Kč/litr + 0,50 za likvidaci výlisků (po dohodě)

Sušárna

–  trnky:  80,- Kč/líska*
–  jablka:  75,- Kč/líska
–  hrušky střední:  90,- Kč/líska
–  hrušky velké:  95,- Kč/líska

Jiné druhy produktů dle dohody (min. 75 Kč/líska).

* 1 líska = 10–11 kg ovoce