Český svaz včelařů


Český svaz včelařů, ZO Slušovice – členové výboru

předseda:
Josef Šťasta
Slušovice
tel. 603 196 402

místopředseda:
Dubovský Miroslav
Neubuz
tel. 577 983 145

jednatel:
Květák Radek
tel. 724 163 223​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

revizní komise
Martinů Alois
Všemina

nákazový referent:
Petruželka Petr

pokladník
Bednařík Dušan
Slušovice
tel. 732 476 230

Český med

Český med je hodnocen podle „Harmonized methods of the European Honey Commision, 1997“ Kontrolním orgánem pro dodržování fyzikálně-chemických parametrů označení Český med je Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol u Libčic nad Vltavou

Pro získávání a zpracování medu vyšší kvality, odpovídajícímu svými fyzikálními a chemickými požadavky normě č. ČSV 1/1999 Český med, jsou předepsané tyto zásady:

– do medu se nesmí při prvním vytáčení v sezoně dostat v nadměrném množství zimní zpracované cukerné zásoby, popřípadě v průběhu celé sezony zbytky z podněcování včelstev cukrem v bezsnůškovém období.