Slušovické noviny


Redakční rada: Ing. Jan Fenyk, Hana Daňková, Jana Kapustová

Grafická úprava, zlom RENO Zlín, tisk D print Zlín. Náklad 1200 výtisků.
REG MK ČR E 13113. NEPRODEJNÉ.

Vyjádřená stanoviska v uvedených příspěvcích se nemusí shodovat s názorem redakce SN.

Ceník inzerce

Rada města schválila poplatky za inzerci ve Slušovických novinách:

  • formát A4 – 2.600 Kč bez DPH
  • formát A5 – 1.300 Kč bez DPH
  • formát A6 a menší – 650 Kč bez DPH

Kontakt: sekretariat@slusovice.cz

Rok 2024


Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Archiv Slušovických novin (do roku 2019):

archiv.slusovice.eu/mestsky-urad/slusovicke-noviny