27. 1. 2021

Letos Tříkrálová sbírka proběhla trochu jinak a netradičně. Ve městě Slušovice bylo při sbírce vybráno 22 325 Kč. Velké poděkování patří všem, kteří se o průběh sbírky přičinili a hlavně těm, kteří přispěli. Děkujeme Vám. Za organizátory Jan Fenyk, místostarosta


21. 1. 2021

Služby města Slušovice p.o. vyhlašují výběrové řízení na pozici finanční účetní.


14. 1. 2021

Nabízíme Vám jednoduché návody pro registraci spoluobčanů starších 80 let k očkování proti nemoci COVID 19.


11. 1. 2021

Oznamujeme dobrodincům Tříkrálové sbírky, že v kostele ve Slušovicích u pokladničky jsou již k dispozici posvěcené křídy a dále tradiční kalendáře a cukříky. Kdo si chce označit domov symbolikou K+M+B 2021 může si výše zmíněné vzít a tak učinit. Velké díky všem, kteří se sbírky účastní.


30. 12. 2020

Tradiční Tříkrálová sbírka bude letos s našem městě probíhat trochu jinak, než bývalo zvykem. Protože nám aktuální vládní opatření nedovolují vyslat koledníky do jednotlivých domácností, tak jsme se se zástupci Charity ve Zlíně a místním panem farářem domluvili, že na tuto sbírku bude v kostele ve Slušovicích vyčleněna jedna pokladnička.


29. 12. 2020

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je snahou Finanční správy předejít v období podávání daňových přiznání kumulaci poplatníků na územních pracovištích finančních úřadů. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k tomu, že byla určena telefonní čísla, na kterých budou vybraní zaměstnanci Finančního úřadu pro Zlínský kraj zodpovídat případné dotazy v souvislosti s daní z nemovitých věcí, resp. v souvislosti s podáváním přiznání k této dani.


16. 12. 2020

Město Slušovice vydalo nové číslo Slušovických novin. Všechna čísla najdete na webových stránkách města.


16. 12. 2020

Firma Marius Pedersen oznamuje, že svoz popelnic bude proveden mimořádně ve dvou dnech a to v úterý 22. a ve středu 23. prosince. Proto je nutné, aby si všichni nachystali popelnice již na úterý ráno a pokud nebudou tento den popelnice vyprázdněny, bude tak učiněno následující den.


16. 12. 2020

Rozhodnutím vlády došlo ke změně data antigenního testování veřejnosti, které je možné od 16. 12. 2020. Možnosti testování ve Zlínském kraji najdete v příloze.


1. 12. 2020

Z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu bude ve středu 9. 12. 2020 od 7:30 do 18:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v ulicích Npor. Romanova, Valašská, Školní, Slunečná, Sadová a část náměstí Svobody.

Zprávy z radnice přímo do vaší e-mailové schránky

Najdete nás také na Facebooku