Poplatek za psy

3. 2. 2022

Upozorňujeme držitele psů, že do konce měsíce února 2022 je třeba uhradit na pokladně města poplatek za psa. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.


Pracovní příležitost – dělník pro čištění města

3. 2. 2022

Služby města Slušovice, příspěvková organizace přijmou do hlavního pracovního poměru pracovníka na pozici dělník pro čištění města.


Údržba vegetace podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji

26. 1. 2022

Správce silničního majetku (ŘSZK) upozorňuje, že zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečných situací, kdy vlivem nepříznivých klimatických podmínek (vítr, sníh) mohou suché či jinak poškozené větve nebo stromy svým pádem do průjezdního profilu silnic II. a III. třídy negativně ohrozit bezpečnost silničního provozu.


Oznámení

26. 1. 2022

Z provozních důvodů bude do pátku 28. ledna 2022 uzavřena pokladna města a Služeb města Slušovice.


Výtěžek Tříkrálové sbírky

12. 1. 2022

Výtěžek Tříkrálové sbírky ve městě Slušovice činil 105.295,- Kč. Všem, kteří přispěli, patří dík. Velké poděkování pak patří i všem koledníkům a organizátorům akce.


Tříkrálová sbírka 2022

5. 1. 2022

Dne 8. ledna 2022 se ve Slušovicích uskuteční Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek bude předán Charitě Zlín.


PF 2022

22. 12. 2021

Radostné a pokojné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku přeje vedení města Slušovice.


Informace k ořezu či odstranění dřevin zasahujících do elektrického distribučního zařízení

22. 12. 2021

Společnost EG.D upozornila na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.


Informace k podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

21. 12. 2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je snahou Finanční správy předejít v období podávání daňových přiznání kumulaci poplatníků na územních pracovištích finančních úřadů.


Slušovické noviny

17. 12. 2021

Město Slušovice vydalo nové číslo Slušovických novin. Všechna čísla najdete na webových stránkách města.

Zprávy z radnice přímo do vaší e-mailové schránky

Najdete nás také na Facebooku