Městský ples 2023

26. 1. 2023

Městský ples s pořadovým číslem 7 je již minulostí, tak si teda zrekapitulujme, co se vlastně dělo. Sokolovna byla opět vyprodaná, v hlavním sále k tanci i poslechu hráli Kosovci a v zasedačce Cimbálová muzika Réva.


Druhé kolo volby prezidenta

25. 1. 2023

Hlasování ve druhém kole volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin. Na rozdíl od prvního kola volby prezidenta republiky, kdy byly voličům hlasovací lístky doručovány předem domů, budou hlasovací lístky pro druhé kolo volby k dispozici všem voličům až ve volební místnosti.


Krajské ředitelství policie ZK hledá nové uchazeče

18. 1. 2023

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje hledá do svých řad nové policisty a policistky. Bližší informace uvádíme v náborovém letáku.


Plošná výměna vodoměrů

12. 1. 2023

Služby města Slušovice, jako provozovatel vodovodu a kanalizace ve Slušovicích oznamují, že budou probíhat plošné výměny vodoměrů u těch koncových spotřebitelů, u kterých bude končit doba certifikace platnosti měření vodoměru.


Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023

11. 1. 2023

Výtěžek Tříkrálové sbírky ve městě Slušovice činil 114 095 Kč. Všem, kteří přispěli, patří dík. Velké poděkování patří především všem koledníkům a organizátorům akce.


Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

9. 1. 2023

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznamuje, že bude v katastrálním území Slušovice provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize potrvá v období od 6. 3. 2023 přibližně do 31. 10. 2024.


Slušovické noviny

28. 12. 2022

Město Slušovice vydalo nové číslo Slušovických novin. Všechna čísla najdete v Infoportále na webových stránkách města.


PF 2023

22. 12. 2022

Radostné a pokojné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku přeje všem občanům vedení města Slušovice.


Upozornění Policie ČR

22. 12. 2022

V souvislosti s nárůstem IT kriminality požádala Policie ČR o spolupráci s propagací upozornění na podvody, se kterými se občané mohou setkat.


Tříkrálová sbírka

21. 12. 2022

I letos se uskuteční v našem městě Tříkrálová sbírka. Koledníci vyrazí do ulic v sobotu 7. ledna 2023. Město obdrželo od Charity Zlín již vše potřebné k tomu, aby sbírka mohla proběhnout. Pokladničky jsou již zapečetěné a nám nezbývá nic jiného než popřát všem králům dobré pořízení.

Zprávy z radnice přímo do vaší e-mailové schránky

Najdete nás také na Facebooku