26. 1. 2022

Z provozních důvodů bude do pátku 28. ledna 2022 uzavřena pokladna města a Služeb města Slušovice.


12. 1. 2022

Výtěžek Tříkrálové sbírky ve městě Slušovice činil 105.295,- Kč. Všem, kteří přispěli, patří dík. Velké poděkování pak patří i všem koledníkům a organizátorům akce.


5. 1. 2022

Dne 8. ledna 2022 se ve Slušovicích uskuteční Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek bude předán Charitě Zlín.


22. 12. 2021

Radostné a pokojné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku přeje vedení města Slušovice.


22. 12. 2021

Společnost EG.D upozornila na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.


21. 12. 2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je snahou Finanční správy předejít v období podávání daňových přiznání kumulaci poplatníků na územních pracovištích finančních úřadů.


17. 12. 2021

Město Slušovice vydalo nové číslo Slušovických novin. Všechna čísla najdete na webových stránkách města.


26. 11. 2021

Starosta města Slušovice svolává zasedání Zastupitelstva města Slušovice v termínu pondělí 6. prosince 2021 v 17 hodin v nové sokolovně.


24. 11. 2021

Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 13. 12. 2021 v době od 7:30 do 13:30 hodin v ulici Dostihová č. p. 590 a v ulici Družstevní č. p. 431, 432 a 714.


12. 11. 2021

Dočasně uzavíráme provoz multifunkčního hřiště v areálu ZŠ jak pro veřejnost, tak i pro komerci, a to z důvodu přípravy na zimní sezónu, tj. na založení ledu na kluzišti.

Zprávy z radnice přímo do vaší e-mailové schránky

Najdete nás také na Facebooku