19. 5. 2021

Z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu bude ve čtvrtek 27. 5. 2021 od 7:30 do 18:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v ul. Slunečná a U Vodojemu.


17. 5. 2021

Společnost E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve Slušovicích dne 2. 6. 2021 v době od 7:30 do 14:30 hodin.


17. 5. 2021

V sobotu 22. května 2021 startuje ve Slušovicích 26. AUTO UH RALLYSPRINT KOPNÁ 2021, ale tentokrát bez diváků a za přísných podmínek. Více v přiložené tiskové informaci.


29. 4. 2021

Český statistický úřad upozorňuje občany, že povinné Sčítání 2021 končí již 11. května. Pokud se někdo nesečte online, musí vyplnit listinný formulář.


26. 4. 2021

V pondělí 3. 5. 2021 v 16 hodin se v sále sokolovny uskuteční veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Slušovice. Veškeré dokumenty k tomuto návrhu jsou zveřejněny na elektronické úřední desce na webu města.


26. 4. 2021

Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje, že od 26. 4. 2021 je na všech územních pracovištích v úředních hodinách zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se plátcům daně za nemovité věci nacházející se v obvodu působnosti finančního úřadu stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2021.


21. 4. 2021

Město Slušovice vydalo nové číslo Slušovických novin. Všechna čísla najdete na webových stránkách města.


29. 3. 2021

Na podzim loňského roku byla provedena oprava místní komunikace v ulici Na Stráni. Na tuto akci obdrželo město Slušovice dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši cca 2,3 mil. Kč.


23. 3. 2021

Společnost E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie ve Slušovicích dne 12. 4. 2021 v době od 7:30 do 15:00 hodin.


23. 3. 2021

Skauti Slušovice ve spolupráci s městem Slušovice pořádají ve dnech 27. – 28. března 2021 akci Ukliďme si Slušovice.

Zprávy z radnice přímo do vaší e-mailové schránky

Najdete nás také na Facebooku