11. 3. 2022

Od soboty 12. 3. do neděle 20. 3. 2022 bude probíhat ve Slušovicích každoroční odečet stavů plynoměrů (od všech dodavatelů plynu) k pravidelnému vyúčtování.


4. 3. 2022

Pracovníci Finančního úřadu budou pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří mají bydliště v obcích v působnosti Městského úřadu Slušovice, poskytovat potřebné informace a vybírat daňová přiznání ....


3. 3. 2022

Zveřejňujeme tabulku svozu komunálního odpadu ve Slušovicích v roce 2022. Od druhé poloviny měsíce března již bude odpad z nádob vyvážen dle nových pravidel. Dále upozorňujeme, že od 17. 3. 2022 ji nebudou vyváženy popelnice bez nové nálepky.


28. 2. 2022

Ve dnech 8., 17. a 25. března 2022 bude na území města Slušovice prováděna velkoplošná deratizace.


28. 2. 2022

Slušovičtí skauti spolupracují se Skautským krizovým centrem ve Zlíně a připojují se zorganizováním sbírky pro Ukrajinu.


28. 2. 2022

Informace Zlínského kraje. Víte o lidech z Ukrajiny, kteří utíkají před válkou a potřebují pomoc? Znáte Ukrajince, kteří zde pracují? Informujte je o možnostech pomoci a pobytu v ČR.


9. 2. 2022

Oznamujeme Vám, že od pondělí 14. února 2022 můžete odevzdávat na Službách města Slušovice, v 1. patře městského úřadu, Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu v roce 2022, ve kterém oznámíte velikost nádoby a četnost vývozů.


3. 2. 2022

Upozorňujeme držitele psů, že do konce měsíce února 2022 je třeba uhradit na pokladně města poplatek za psa. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.


3. 2. 2022

Služby města Slušovice, příspěvková organizace přijmou do hlavního pracovního poměru pracovníka na pozici dělník pro čištění města.


26. 1. 2022

Správce silničního majetku (ŘSZK) upozorňuje, že zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečných situací, kdy vlivem nepříznivých klimatických podmínek (vítr, sníh) mohou suché či jinak poškozené větve nebo stromy svým pádem do průjezdního profilu silnic II. a III. třídy negativně ohrozit bezpečnost silničního provozu.

Zprávy z radnice přímo do vaší e-mailové schránky

Najdete nás také na Facebooku