Přehled svozu odpadů v roce 2022 – úprava termínu svozů

24. 3. 2022

Svozová firma Marius Pedersen zaslala novou tabulku svozu komunálního odpadu ve Slušovicích v roce 2022, ve které byly upraveny svozy od měsíce srpna.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

21. 3. 2022

Starosta města Slušovice svolává zasedání Zastupitelstva města Slušovice v termínu pondělí 28. března 2022 v 17,00 hodin v nové sokolovně.


Oznámení o odečtu plynoměrů

11. 3. 2022

Od soboty 12. 3. do neděle 20. 3. 2022 bude probíhat ve Slušovicích každoroční odečet stavů plynoměrů (od všech dodavatelů plynu) k pravidelnému vyúčtování.


Podávání daňových přiznání z příjmů fyzických osob za období roku 2021

4. 3. 2022

Pracovníci Finančního úřadu budou pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří mají bydliště v obcích v působnosti Městského úřadu Slušovice, poskytovat potřebné informace a vybírat daňová přiznání ....


Přehled svozu odpadů v roce 2022

3. 3. 2022

Zveřejňujeme tabulku svozu komunálního odpadu ve Slušovicích v roce 2022. Od druhé poloviny měsíce března již bude odpad z nádob vyvážen dle nových pravidel. Dále upozorňujeme, že od 17. 3. 2022 ji nebudou vyváženy popelnice bez nové nálepky.


Deratizace na území města

28. 2. 2022

Ve dnech 8., 17. a 25. března 2022 bude na území města Slušovice prováděna velkoplošná deratizace.


Sbírka pro Ukrajinu

28. 2. 2022

Slušovičtí skauti spolupracují se Skautským krizovým centrem ve Zlíně a připojují se zorganizováním sbírky pro Ukrajinu.


Jak pomoci Ukrajině a co můžeme dělat

28. 2. 2022

Informace Zlínského kraje. Víte o lidech z Ukrajiny, kteří utíkají před válkou a potřebují pomoc? Znáte Ukrajince, kteří zde pracují? Informujte je o možnostech pomoci a pobytu v ČR.


Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu v roce 2022

9. 2. 2022

Oznamujeme Vám, že od pondělí 14. února 2022 můžete odevzdávat na Službách města Slušovice, v 1. patře městského úřadu, Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu v roce 2022, ve kterém oznámíte velikost nádoby a četnost vývozů.


Poplatek za psy

3. 2. 2022

Upozorňujeme držitele psů, že do konce měsíce února 2022 je třeba uhradit na pokladně města poplatek za psa. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Zprávy z radnice přímo do vaší e-mailové schránky

Najdete nás také na Facebooku