Rada města

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady, které volí zastupitelstvo města ze svých řad.


Složení rady

Rada se schází dle možností jedenkrát za čtrnáct dní a její jednání jsou neveřejná.

  • Ing. Petr Hradecký, starosta města
  • Ing. Jan Fenyk, místostarosta
  • Mgr. Jindřich Elšík
  • Milan Kališ
  • Mgr. Rostislav Šarman

Usnesení rady

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018