Rada města

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady, které volí zastupitelstvo města ze svých řad.


Složení rady

Rada se schází dle možností jedenkrát za čtrnáct dní a její jednání jsou neveřejná.

  • Ing. Petr Hradecký, starosta města
  • Ing. Jan Fenyk, místostarosta
  • Milan Kališ
  • Dušan Matůšů
  • Karel Jarcovják

Usnesení rady

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020