Rada města

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady, které volí zastupitelstvo města ze svých řad.


Složení rady

Rada se schází dle možností jedenkrát za čtrnáct dní a její jednání jsou neveřejná.

  • Ing. Petr Hradecký, starosta města
  • Ing. Jan Fenyk, místostarosta
  • Mgr. Jindřich Elšík
  • Milan Kališ
  • Mgr. Rostislav Šarman

Usnesení rady

2020

Usnesení rady do roku 2019 najdete v archivu starého webu města:

https://archiv.slusovice.eu/mesto/rada-mesta/usneseni-rady/