Organizace údržby města

Organizace údržby města, odvoz odpadů, městský mobiliář, městská zeleň, hřiště, sportoviště, chodníky, silnice apod.


Matúš Huťťa
Matúš Huťťa
organizace údržby města
hutta@slusovice.cz
577 983 344, 731 176 150