Služby města Slušovice

Vodovody a kanalizace, čistírna odpadních vod (ČOV), svozy odpadu, sběrný dvůr, městská zeleň, bytový fond města, nebytové prostory města


Kontaktní spojení

Adresa:
Služby města Slušovice, p.o.
nám. Svobody 25
763 15 Slušovice

tel. 577 983 379

​​​​​​​IČO: 75158108
DIČ: CZ75158108

Bc. Josef Pospíšil
Bc. Josef Pospíšil
Ing. Magdaléna Minaříková
Ing. Magdaléna Minaříková
Hana Škrabanová
Hana Škrabanová
administrativní pracovnice, pokladna
komunal@slusovice.cz
577 983 379
Petr Vajdák
Petr Vajdák
technický pracovník vodovodů a kanalizací
+420 775 008 671

Hlavní činnosti organizace:

  • Provozování a správa sítě městských vodovodů a kanalizací včetně ČOV
  • Odpadové hospodářství – svozy odpadu, provozování sběrného dvora
  • Správa městské zeleně
  • Správa a provoz bytového fondu
  • Správa a provoz nebytových prostor domovního fondu města Slušovice​​​​​​​

Bytové hospodářství


Vodní hospodářství

Ceny vody pro rok 2023s DPH
vodné 
  62,20 Kč
stočné
  48,70 Kč
CELKEM

110,90 Kč

Ceny vody pro rok 2022


s DPH
vodné50,70 Kč
stočné46,10 Kč
CELKEM96,80 Kč


Od roku 2022 nabízíme možnost zasílání elektronického vyúčtování za vodné a stočné a vyúčtování poplatku za svoz odpadů.

V případě zájmu o elektronické vyúčtování Vás žádáme o zaslání e-mailové adresy na adresu Služeb města Slušovice: sluzbymesta@slusovice.cz


Odpadové hospodářství →   

(Termíny svozu odpadů, poplatek za odpady)

Sběrný dvůr →​​​​​​​


Rozpočet