Územní plán


Informace o vydaném Opatření obecné povahy č. 1/2014 – Územním plánu Slušovice ve smyslu § 165 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Slušovice vydalo dne 16. 6. 2014 usnesením č. 243/2014 Územní plán Slušovice formou Opatření obecné povahy č. 1/2014, které nabylo účinnosti dne  15. 7. 2014. Územní plán řeší vymezení všech funkčních ploch na území města – k.ú. Slušovice.

Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet na:

  • Město Slušovice – kancelář starosty města
  • Městském úřadu Slušovice – stavebním úřadu
  • Městském úřadu Vizovice – odboru stavebního úřadu – u pořizovatele, kde je uložena i kompletní dokladová část dokumentace
  • Krajském úřadu Zlínského kraje – odboru územního plánování a stavebního řádu

​​​​​​​Důležité upozornění

Upozorňujeme potencionální stavebníky v lokalitách určených pro výstavbu individuálního bydlení BI1, BI2, BI3 a BI5 na ul. Hřbitovní, že připojení na městský vodovod a kanalizaci je zpoplatněno.

Podrobné informace získáte na Městském úřadě ve Slušovicích v kanceláři starosty, tel. 577 983 344, e-mail: mesto@slusovice.cz.​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​Dokumenty ke stažení