Úřad starosty města


Ing. Petr Hradecký
Hana Daňková
sekretariát starosty
mesto@slusovice.cz
577 983 344
Ing. Jan Fenyk
Ing. Jana Sousedíková
ekonomka úřadu
ekonom@slusovice.cz
577 983 344