Legalizace


Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Postup

  • U legalizace je nutná přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován. 
  • Žadatel se dostaví osobně a předloží doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a dále listinu, kde má být ověřen podpis.
  • Po podepsání na listinu a do ověřovací knihy bude provedena legalizace.

Co budete potřebovat

  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) 
  • listinu, u níž má být ověřen podpis

Poplatek

  • Ověření jednoho podpisu: 30 Kč


Vyřizuje:

Jarmila Holíková
Jarmila Holíková
matrika, evidence obyvatel, Czech POINT (kromě výpisu z katastru nemovitostí)
matrika@slusovice.cz
577 981 376, 577 983 652

Související zákony

  • Zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování) v platném znění
  • Zákon č. 634/2004 Sb. o správ. poplatcích ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů