Poplatek za komunální odpad


Postup

  • Platí se osobně na pokladně Města Slušovice (1. patro)
  • Poplatek není závislý na trvalém pobytu, ale na počtu osob, které skutečně ve městě bydlí.
  • Platící občan nahlásí případné změny v počtu osob.
  • Po zaplacení obdrží nálepku na popelnici pro příslušný rok. 
  • Poplatky se vybírají od poloviny března, nejpozději do konce května daného roku.

Poplatek

  • 500 Kč na jednoho poplatníka a kalendářní rok

(viz vyhláška o odpadech č. 2/2012)


Vyřizuje

Hana Škrabanová
administrativní pracovnice, pokladna
komunal@slusovice.cz
577 983 379