Poplatek za komunální odpad


Vyplnit formulář online
Upozornění: 
Po odeslání přihlašovacího formuláře je nutné vyzvednout známku na nádobu na městském úřadě, 1. patro, u paní Škrabanové.


Zastupitelstvo města Slušovice na prosincovém zasedání schválilo vyhlášku, na základě které bude plátcem poplatku za komunální odpad vlastník nemovitosti. Podle této vyhlášky bude stanovován poplatek na základě objemu sběrné nádoby (popelnice, kontejner) a roční poplatek bude dán výsledkem násobku objemu nádoby (udávaný v litech) x počet svozů za rok x sazba z vyhlášky 0,70Kč/litr nádoby.  Na začátku roku 2022 nám každý vlastník domu oznámí, jak velkou nádobu a v jaké četnosti svozu (14 denní či měsíční) chce mít. Oznámení o zahájení odevzdávání vyplněného formuláře „Ohlášení plátce místního poplatku…“  bude občanům sděleno v městském rozhlase, v kabelové televizi a na webových stránkách města. Protože se jedná o nový způsob výběru poplatku, může být v průběhu roku měněna četnost svozů i velikost nádoby, a přizpůsobit si je tak podmínkám svého domu. Bude ale vždy nutné tyto změny písemně oznámit.

Bytové domy
Za bytový dům, který má velkoobjemový kontejner o objemu 1 100 litrů, se podává Ohlášení plátce místního poplatku pouze jedno za celý dům.

Poplatek

Roční poplatek za rok 2022 se bude platit až v roce 2023, aby se mohly zohledňovat změny za celý rok, které plátce v průběhu roku oznámí.

Ve sběrném dvoře bude možné komunální odpad, který se nevejde do popelnice, odevzdávat jen v pytlích 60 a 120 litrů označených samolepkou, kterou bude možné zakoupit na městském úřadě. Poplatek bude 42 a 84Kč.

Výpočet ročních poplatků za  různé velikosti nádob:
(velikost nádoby v litrech x počet svozů x sazba z vyhlášky 0,70Kč)          

1100 x 52 x 0,70 = 40 040 Kč
1100 x 26 x 0,70 = 20 020 Kč
  240 x 26 x 0,70 =   4 368 Kč
  240 x 12 x 0,70 =    2 016 Kč
  120 x 26 x 0,70 =    2 184 Kč
  120 x 12 x 0,70 =    1 008 Kč
    80 x 26 x 0,70 =   1 456 Kč
    80 x 12 x 0,70 =       672 Kč
    60 x 26 x 0,70 =   1 092 Kč
    60 x 12 x 0,70 =       504 Kč

Pytle:  60 litrů   =       42 Kč
             120 litrů   =        84 Kč


Vyřizuje

Hana Škrabanová
Hana Škrabanová
administrativní pracovnice, pokladna
komunal@slusovice.cz
577 983 379