Poplatek ze psů


Postup

 • Majitel vyplní přihlášku a obdrží známku na komunálních službách.
 • Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
 • Poplatek je splatný ročně, nejpozději do konce února:

Poplatek za psa

 1. za psa 300 Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa 450 Kč
 3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč
 4. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 150 Kč

Poplatek za odchyt volně pobíhajících psů

Zajištění odchytu bez odborného zajištění

 • pracovní den: 600 Kč
 • víkendy a svátky: 1.100 Kč
 • V případě odchytu s odborným zajištěním dle ceníku odchytové služby.
 • Při opakovaném odchycení (do 4 měsíců) se poplatek navyšuje na dvojnásobek
 • Umístění v kotci: 150 Kč/den
 • V případě nutnosti úhrady dalších úkonů (kontrola čipů, vyšetření, očkování) – dle ceníku veterinární ordinace.

(Dle usnesení Rady města na zasedání dne 27. 4. 2015)


Vyřizuje

Hana Škrabanová
Hana Škrabanová
administrativní pracovnice, pokladna
komunal@slusovice.cz
577 983 379