Czech POINT


Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Pracoviště Czech POINT vydává ověřené výstupy z několika informačních systémů veřejné správy a umožňuje ohlásit založení živnosti nebo její změnu.

Na pracovišti stavebního úřadu můžete požádat o vydání: 

 • Výpis z katastru nemovitostí

Marie Boršická
Marie Boršická
administrativní pracovnice, povolení kácení stromů, výpis z katastru nemovitostí
borsicka@slusovice.cz
577 981 141

Na pracovišti matriky můžete požádat o vydání:

 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z bodového hodnocení řidičů
 • Zprostředkování podání podle živnostenského zákona
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Autorizovaná konverze dokumentů
Jarmila Holíková
Jarmila Holíková
matrika, evidence obyvatel, Czech POINT (kromě výpisu z katastru nemovitostí)
matrika@slusovice.cz
577 981 376, 577 983 652

Czechpoint je v provozu dle úředních hodin Městského úřadu:

 • pondělí / středa:  8.00–11.00, 12.00–17.00

Podrobné informace o výpisech:

Upozornění: Použití listin v zahraničí

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).