Vystavení úmrtního listu


Oblast působnosti

Slušovice, Neubuz, Dešná, Březová, Hrobice a Veselá

Postup

  • Pozůstalí členové rodiny se dostaví na matriku za účelem vystavení úmrtního listu.
  • Úmrtní list zemřelého lze vystavit i po doručení potřebných dokladů prostřednictvím pohřební služby, popř. zaslání poštou. 

Co budete potřebovat

  • občanský průkaz zemřelého
  • rodný nebo oddací list zemřelého
  • občanský průkaz pozůstalé manželky či manžela
  • občanský průkaz zařizovatele pohřbu

Poplatky

  • Vystavení úmrtního listu: zdarma
  • Vydání druhopisu úmrtního listu: 100 Kč

Vyřizuje

Jarmila Holíková
Jarmila Holíková
matrika, evidence obyvatel, Czech POINT (kromě výpisu z katastru nemovitostí)
matrika@slusovice.cz
577 981 376, 577 983 652

Související zákony

  • Zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů (§ 21 a § 22)