Návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu


Postup

Žadatel musí prokázat, že je ze zákona oprávněn k podání návrhu na zrušení údaje o trvalého pobytu. Žádost se vyplní přímo na ohlašovně. Je možné návrh zaslat písemně, ale musí být zákonem splněny požadované podmínky.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu při splnění následujících podmínek:

  • Zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan tento objekt, přičemž navrhovatel je povinen existenci důvodů pro zrušení prokázat (§12 z.č. 133/2000 Sb.) Podmínky uvedené v ustanovení §12 odst. 1 písm. c) o evidenci obyvatel musí být splněny současně. 
  • Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§12 z.č. 133/2000Sb.), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

Související zákony

  • §12 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů​​​​​​​

Vyřizuje

Jarmila Holíková
Jarmila Holíková
matrika, evidence obyvatel, Czech POINT (kromě výpisu z katastru nemovitostí)
matrika@slusovice.cz
577 981 376, 577 983 652