Výpis z katastru nemovitostí


Postup

  • Výpis lze získat na pracovišti stavebního úřadu.
  • Pro vystavení dokumentu je nutné, aby žadatel znal katastrální území a parcelní číslo, případně číslo popisné či číslo listu vlastnictví.

Poplatek

  • První stránka: 100 Kč, každá další stránka: 50 Kč


Vyřizuje

Marie Boršická
Marie Boršická
administrativní pracovnice, povolení kácení stromů, výpis z katastru nemovitostí
borsicka@slusovice.cz
577 981 141