Vidimace


Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Postup

  • U vidimace žadatel neprokazuje svou totožnost, předloží originál listiny, popř. ověřenou kopii, stejnopis, prvopis). 
  • Kopii listiny lze provést i na místě. 
  • Po provedení zápisu do ověřovací knihy a zaplacení správ. poplatku úředník provede vidimaci.

Co budete potřebovat

  • originál listiny, kterou chcete ověřit

Správní poplatek

  • 30 Kč za každou započatou stranu

Vyřizuje

Jarmila Holíková
Jarmila Holíková
matrika, evidence obyvatel, Czech POINT (kromě výpisu z katastru nemovitostí)
matrika@slusovice.cz
577 981 376, 577 983 652

Související zákony

  • Zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování) v platném znění

  • Zákon č. 634/2004 Sb. o správ. poplatcích ve znění pozdějších předpisů

  • Vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů