Poskytnutí finanční podpory / dotace


Postup

  • Finanční podpora a dotace budou poskytovány na základě řádně vyplněné žádosti
  • Žádost je třeba zaslat poštou na adresu města Slušovice nebo odevzdat osobně paní Holíkové – matrika a evidence obyvatel –  v přízemí budovy městského úřadu.
  • Rozhodnutí o přidělení finanční podpory a dotace přísluší v částce do 50.000 Kč radě města a nad 50.000 Kč zastupitelstvu města. 
  • Schválení výše dotace v orgánech města bude ve znění veřejnoprávní smlouvy, která bude následně po schválení předložena k podpisu žadateli. Veřejnoprávní smlouvy nad 50.000 Kč budou po dobu tří let zveřejněny na elektronické úřední desce webových stránek města Slušovice.
  • Finanční prostředky budou poskytnuty na základě předloženého vyúčtování včetně všech požadovaných příloh a dokumentů stanovených ve smlouvě.

Dokumenty ke stažení


Vyřizuje

Jarmila Holíková
Jarmila Holíková
matrika, evidence obyvatel, Czech POINT (kromě výpisu z katastru nemovitostí)
matrika@slusovice.cz
577 981 376, 577 983 652