Ing. Petr Hradecký

starosta města

e-mail: starosta@slusovice.cz

telefon: 577 983 344