Jarmila Holíková

matrika, evidence obyvatel, Czech POINT (kromě výpisu z katastru nemovitostí)

e-mail: matrika@slusovice.cz

telefon: 577 981 376, 577 983 652