Matúš Huťťa

organizace údržby města

e-mail: hutta@slusovice.cz

telefon: 577 983 344, 731 176 150